Actividades


Sábado 21 de Octubre de 2017


Cens de Mauremys leprosa (Projecte Emys)

Lloc de trobada Centre Ambiental El Vedat 10:00 hores

Ens repartirem en cotxes particulars per a desplçar-se fins al lloc de mostreig

   Más imágenes